Nie pamiętasz hasła?

Podaj adres poczty elektronicznej Twojego konta. Prześlemy Ci kod sprawdzający, który pozwoli Ci dokonać zmiany hasła.

Najbliższe terminy rekolekcji:

16 - 18 listopad

W poszukiwaniu prawdziwej miłości. Od "Księgi Rodzaju" do "Pieśni nad Pieśniami".

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz, ks. Mirosław Jadłosz


23 - 25 listopad

"A sam [Bóg] przemawia do innych jako - poprzez naturę, doświadczenie wewnętrzne

i poprzez swe ślady w ludzkim życiu"

(św. Teresa Benedykta od Krzyża). Odkrywanie i poznawanie Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Noe Faruga


30 listopad - 2 grudzień

W szkole Świętych Karmelu. Cierpienie.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Stanisław Fudala


7 - 9 grudzień

Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź. Studnia "Pieśni nad Pieśniami" - cz. II.

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


7 - 9 grudzień

"Radosnego dawcę miłuje Bóg" ( 2 Kor 9,7).

O sztuce chrześcijańskiego wyrzeczenia.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Przemysław Pliszczyński


14 - 16 grudzień

Kiedy studnia wysycha.

Ze św. Teresą od Jezusa o trudnościach

na modlitwie - dni skupienia otwarte

dla wszystkich.

o. Piotr Hensel