Plan rekolekcji PDF Drukuj Email

 

Czerna 2021 rok


W związku z zaistniałą sytuacją epidemii koronawirusa wprowadzamy pewne zmiany w funkcjonowaniu naszego Domu Rekolekcyjnego.

Na rekolekcje i dni skupienia przyjmujemy obecnie tylko osoby zdrowe (nie mające takich symptomów choroby jak podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel). W razie stwierdzenia symptomów chorobowych przed rekolekcjami prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas, tak, aby można było przyjąć na to miejsce inną osobę (liczba miejsc jest ograniczona).

Nie przyjmujemy na rekolekcje osób z zagranicy (chyba, że odbędą stosowną kwarantannę wcześniej) ani osób po 70 roku życia (względy bezpieczeństwa).

Prosimy o przywiezienie ze sobą niezbędnej ilości maseczek ochronnych i rękawiczek potrzebnych na cały okres trwania rekolekcji lub dni skupienia.
Każdy uczestnik rekolekcji/dni skupienia będzie mieszkał sam w pokoju. Wyjątkiem mogą być małżeństwa i osoby przebywające na co dzień razem.

Podczas korzystania z miejsc wspólnych na terenie Domu Rekolekcyjnego wszyscy zobowiązani są do:

– zakrywania nosa i ust przy pomocy maseczek ochronnych lub części garderoby (także zakrywania łokciem ust w przypadku kichania lub kaszlu);

– zachowania w miarę możliwości bezpiecznego odstępu

– częstej dezynfekcji rąk w miejscach do tego wyznaczonych

– zgłaszania w recepcji ewentualnych symptomów pogorszenia się stanu zdrowia (podwyższona temperatura ciała, osłabienie, katar, kaszel).

W miejscach dostępnych dla rekolektantów (sklepik przy furcie i w jadalni, wejście do kaplicy, w miejscu gdzie można napić się kawy) znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.

Każdego dnia regularnie dezynfekujemy powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, włączniki świateł, uchwyty, poręcze krzeseł, powierzchnie płaskie.                                                                                                             

2021

Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

W roku 2020 obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. W roku 2021 przypada zaś 100. rocznica powstania naszego Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus (31 grudnia 1921 r.) – Zgromadzenia, które od dziesiątek już lat prowadzi Dom Rekolekcyjny w Czernej, do którego przyjeżdżacie na odnowę Waszego ewangelicznego życia.

Wspominając w tym miejscu to wielkie wydarzenie, chcemy Was zaprosić do wspólnego dziękczynienia Bogu za obfitość łask, jakich w tym czasie udzielił Kościołowi i światu za pośrednictwem naszego Zgromadzenia. Jednocześnie razem z Wami chcemy pogłębić zamysł miłości, jaki towarzyszył Bogu, gdy powoływał je do istnienia. Nie jest ono bowiem dziełem przypadku ani żadnym ludzkim wymysłem, lecz zrodziło się z Boga i zostało dane Oblubienicy-Kościołowi, by przybliżyć ludziom wielką ewangeliczną tajemnicę Bożego dziecięctwa.

Zakorzenione w duchowości Karmelu, a szczególnie w osobistym doświadczeniu Bożego dziecięctwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus, mamy świadomość, że przyszło ono na świat dokładnie wtedy, gdy ta mała Święta stawała się w Kościele istnym „huraganem chwały” i nadzieją dla wszystkich „małych dusz”. I że przed św. Teresą od Dzieciątka Jezus nikt nie myślał o dziecięctwie Bożym w sposób tak głęboki i konkretny. Toteż jej nauką chcemy dzielić się również z Wami. A nie jest to nauka jakiejś rzeczy drugorzędnej, lecz samego warunku zbliżenia się do Boga: „Jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt 18, 3).

Zapraszamy Was do Czernej na „małą drogę” dziecięctwa Bożego.

 

 

LUTY

 

5 - 7 Duchowa ociężałość według św. Teresy od Jezusa i sposoby jej

leczenia.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Jakub Przybylski

 

12 - 14 Nieprzetarta droga indywidualnego powołania według Edyty

Stein.

Dni skupienia dla kobiet stanu wolnego w każdym wieku.

o. Konrad Małys OSB

 

19 - 21 W jaki sposób czytać Pismo Święte w Kościele Katolickim?

Dni skupienia z ćwiczeniami warsztatowymi - otwarte dla

wszystkich.

o. Andrzej Cekiera

 

25 - 28 Pustynia - dla spragnionych ciszy i modlitwy.

 

MARZEC

 

5-7 Miłość, aby się w pełni nasycić, musi się uniżyć. Małość

w świetle Biblii i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko

 

12 - 14 Noc i wyrzeczenie.

Szkoła duchowości ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus -

dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

19 - 21 Weekend ciszy ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

ks. Andrzej Muszala

 

26 - 28 Przy studni kobiecego serca.

Dni skupienia dla kobiet (30+) ze św. Teresą od Dzieciątka

Jezus.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

KWIECIEŃ

 

23 - 25 Mała droga. Bezsilność wobec słabości spotyka Miłosiernego.

Dni skupienia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus - otwarte

dla wszystkich.

o. Marcin Fizia

 

28.04. - 3.05. O lęku i nadziei – czyli o uczuciach niepewności

i oczekiwania.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach

 

MAJ

 

7 - 9 Mała droga u św. Jana od Krzyża.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Baraniecki

 

14 - 16 Po co ludziom księża?

Dni skupienia o kapłaństwie - otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz i ks. Mateusz Koziołek SDB.

 

21 - 23 Akt ofiarowania.

Szkoła duchowości ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus -

dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

28 - 30 Małżeństwo - droga do szczęścia.

Dni skupienia dla małżeństw.

o. Stanisław Miernik

 

CZERWIEC

 

4 - 6 Miłość sprawi, że przyspieszycie kroku.

Dni skupienia o miłości Boga - otwarte dla wszystkich.

o. Jakub Przybylski

 

11 - 13 "Wiedzcie, że to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi

wytrwałość" (Jk 1,2). Konieczność próby w rozwoju duchowym

człowieka.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Roman Hernoga

18 - 20 "Chodźcie, a zobaczycie..." (J 1,39).

Dni skupienia dla dziewczyn zainteresowanych życiem

zakonnym.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

22 - 26 Jak rozkochać się we Mszy Świętej?

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Zbigniew Ptak OSPPE

 

29.06. - 4.07. Najważniejsze relacje Maryi.

Rekolekcje z poświęceniem siebie Trzem Osobom Bożym. -

otwarte dla wszystkich.

o. Łukasz Piskulak

 

LIPIEC

 

6 - 11 Ukryj się w Sercu Ojca - najbezpieczniejszym miejscu

na świecie... O wartości życia ukrytego w świetle Biblii.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz,  ks. Paweł Figura SDB

14 - 16 Im bardziej naśladujesz Maryję, tym bardziej upodabniasz się

do Jezusa.

Dni skupienia połączone z nocą czuwania przed Uroczystością

Matki Bożej z Góry Karmel.

o. Bogusław Krzempek

 

22 - 25 Uzdrowione spojrzenie - czyli o znakach obecności Boga

w codzienności.

XVII Karmelitańskie Dni Młodych

Zgłoszenia: www.kdmczerna.pl lub 501 959 725

 

27.07. - 1.08. Świętość to życie pełnią miłości.

Rekolekcje dla małżeństw.

o. Andrzej Szewczyk

 

SIERPIEŃ

 

3 - 8 Miłosierdzie Boże ciągle na nowo odkrywane.

Rekolekcje ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus -  otwarte

dla wszystkich.

o. Sławomir Chudzik

 

3 - 8 I co dalej z moim życiem

Rekolekcje dla dziewczyn, z indywidualnym prowadzeniem

(17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

10 - 15 O ewangelicznym szczęściu i jego życiowych paradoksach –

czyli o Błogosławieństwach (cz. I).

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o.  Albert Wach

 

17 - 22 Psalmy w interpretacji św. Teresy od Dzieciątka Jezus

z tańcem jako drogą ku uzdrowieniu.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Wojciech Ciak, Monika Gałęska

 

24 - 29 Windą do nieba, czyli jak żyć w objęciach Bożego

Miłosierdzia.

Rekolekcje ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus - otwarte

dla wszystkich.

o. Paweł Urbańczyk

 

WRZESIEŃ

 

3 - 5 O aniołach - potęgach utkanych z Bożej miłości.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Marian Zawada

 

10 - 12 "Chodźcie, a zobaczycie..." (J 1,39).

Dni skupienia dla dziewczyn zainteresowanych życiem

zakonnym.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

17 - 19 "Będziesz miłował Pana, Boga twojego, z całego swego serca"

(Pwt 6,4-7).

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek

 

24 - 26 Kim jestem - ja człowiek - z i do miłości stworzony.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Piotr Zerzucha

 

PAŹDZIERNIK

 

8 - 10 Zupełnie nowa droga.

Szkoła duchowości ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus -

dla młodych (18-35 lat).

o. Marcin Fizia, s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

15 - 17 Uczucia w życiu duchowym według myśli św. Jana

od Krzyża.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Wojnowski

 

21 - 24 Pustynia - dla spragnionych ciszy i modlitwy.

 

LISTOPAD

 

5 - 7 Trudności na modlitwie. Jak sobie z nimi radzić?

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Górski

10 - 14 "Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty" (Kpł 11,44).

Sześć wskazówek na drodze do świętości.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Przemysław Pliszczyński

 

26 - 28 Dar męstwa.   

Dni skupienia dla tchórzliwych i wystraszonych, chcących

nabrać odwagi - otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski

 

GRUDZIEŃ

 

3 - 5 Przy studni kobiecego serca.

Dni skupienia dla kobiet (30+) ze w. Teresą od Dzieciątka Jezus.

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

10 - 12 Tajemnica ta ukryta od wieków i pokoleń (Kol 1,26).

Zamieszkiwanie Boga w człowieku.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Włodzimierz Tochmański

17 - 19 Przez Maryję do Jezusa.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Paweł Hańczak

I N F O R M A C J E

  1. Dom rekolekcyjny. Dysponuje siedemdziesięcioma miejscami. Uczestnicy rekolekcji mieszkają w pokojach dwu-, trzy- i czteroosobowych. Zapewniamy zmianę pościeli i całodzienne wyżywienie, natomiast prosimy o przywiezienie obuwia zmiennego i ręczników. Istnieje możliwość korzystania z czytelni, prosimy jednak zabrać ze sobą własny egzemplarz Pisma Świętego.

 

  1. Zgłoszenia. Można wysłać mailem lub pocztą (zawsze wysyłamy potwierdzenie) albo skontaktować się telefonicznie. Zgłaszając się prosimy o podanie: imienia, nazwiska i numeru telefonu.  W przypadku rezygnacji lub innych zmian wskazane jest natychmiastowe powiadomienie.

 

  1. Program dnia. Przyjazd i rozlokowanie do godz. 16:30. Zakończenie obiadem o godz. 12:30. Codzienny program obejmuje Eucharystię, konferencje, wspólną modlitwę i osobiste spotkanie z prowadzącym, sakrament pokuty i pojednania, czasami dialog w grupie, a przede wszystkim gwarantuje czas na osobistą medytację.

Rekolekcje i dni skupienia mają charakter karmelitański i dlatego przeżywane są w MILCZENIU (za wyjątkiem: dla małżeństw - można przyjeżdżać z Dziećmi).

 

  1. Opłata. Dokonuje się jej na miejscu, na początku rekolekcji. Zwracamy się jednak z gorącą prośbą do tych osób, które mogą złożyć nieco większą ofiarę, aby w duchu chrześcijańskim pomogli tym, którym trudno jest pokryć całość kosztów. W imieniu tych ostatnich składamy już teraz serdeczne „Bóg zapłać”.

 

  1. Dojazd. Pociągiem do stacji Krzeszowice (na linii Kraków - Katowice) albo busem z Krakowa (przystanek pod wiaduktem na Rondzie św. Rafała Kalinowskiego, ul. Wita Stwosza - Kraków Wschód) do Krzeszowic. Następnie busem w kierunku Czernej, Paczółtowic lub Racławic (4 km). Należy wysiąść na przystanku Czerna I.

Dom Rekolekcyjny

Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus

Czerna 196; 32 – 065 Krzeszowice

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Tel. (12) 282 12 45 lub 784 975 824

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 – 17:15.

www.rekolekcje.karmelczerna.pl

 

Dziękujemy za ofiary wspierające dzieło rekolekcji i prace remontowe naszego domu.

Bank Ochrony Środowiska w Krzeszowicach

41 1540 1115 2014 7691 7005 0001

 

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

s. Mariana Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA DLA MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:  facebook: Karmel i Młodzi

 

www.rekolekcje.karmelczerna.pl

 

 

Najbliższe terminy rekolekcji:

Brak wydarzeń